fem spørsmål du bør stille deg selv før du begynner å se etter ny jobb.

fem spørsmål du bør stille deg selv før du begynner å se etter ny jobb.

er du bare inne i en dårlig periode?

I perioder vil alle oppleve at jobben føles mindre inspirerende enn den pleide. Hvis du føler deg likegyldig i forhold til oppgavene du jobber med bør du kanskje spørre lederen din om et nytt prosjekt før du søker deg bort. Det kan jo hende du kun trenger noen nye og spennende oppgaver for å finne tilbake til gløden du engang hadde. Hvis ikke dette fungerer, kan det være et tegn på at du trenger en mer langsiktig endring.

er det riktig tidspunkt for familien?

Dersom du har andre forpliktelser å ta hensyn til, f.eks. en ektefelle/samboer eller barn du forsørger, må du vurdere hvordan avgjørelsen med å bytte jobb vil påvirke dem, og om det er riktig tidspunkt for familien som helhet. Dette er ekstra viktig dersom det innebærer en endring i lønnsbetingelser, flytting eller utvidet arbeidstid. Økonomiske forhold er selvfølgelig også kritisk, spesielt dersom et jobbskifte betyr at du risikerer en kort eller lengre periode uten fast inntekt.

mangler du motivasjon?

Dersom du ikke føler deg motivert er det ikke nødvendigvis jobben som er problemet. Kanskje det er på tide å prøve noe nytt? Trenger du rett og slett en pause? Ta deg en ferie, prøv en ny fritidsaktivitet eller meld deg på et kurs for å få ny energi og motivasjon.

finnes det utviklingsmuligheter innenfor bedriften?

Dersom yrkesmessig motivasjon er problemet, kan det være på tide å snakke med din leder om nye arbeidsoppgaver. Du har kanskje rett og slett vokst ut av din nåværende stilling og trenger nye utfordringer og ansvarsområder for ikke å miste motivasjonen. Dersom det ikke er muligheter til å utvikle seg, og du ser at du ikke kommer til å bli fornøyd over tid, bør du vurdere å se etter en ny rolle et annet sted, der du har større utviklingsmuligheter.

blir du respektert og satt pris på?

Dersom svaret på dette spørsmålet er nei, har du kanskje et problem som er utenfor din kontroll. Manglende tilbakemelding, følelse av ikke å bli satt pris på og respektert kan være tegn på en kulturforskjell mellom deg og arbeidsgiver. Dersom dette vedvarer over tid kan bytte av miljø være ditt beste alternativ. Se etter en jobb hos et selskap som respekterer og setter pris på din kompetanse og den jobben du gjør.

Før du gjør et jobb-bytte er det uansett årsak viktig at du tenker gjennom hva motivasjonen for endring er. Dersom det er noe som kan endres på, er det ikke sikkert at en ny stilling er det som trengs for å få ny energi på jobben. Er det derimot andre, dypereliggende årsaker som ligger til grunn, kan det være at tiden er inne for å se seg om etter noe nytt.

For å se på mulighetene som finnes hos Randstad, se alle våre ledige stillinger her

hvordan få jobb uten arbeidserfaring.

hvordan få jobb uten arbeidserfaring.

En av årsakene er blant annet digitalisering av mange næringer. Start med å forbedre CVen din, og legg vekt på erfaring fra tiden før og i løpet av studietiden.

ikke fokuser kun på studiekvalifikasjoner

Det kan virke vanskelig å skryte av kvalifikasjonene dine når du nettopp er ferdig på skolen eller rett etter fullførte studier, men du har mer å skryte av enn du tror. Enten det er snakk om fullført praksis, fritidsaktiviteter du har vært med på eller deltidsjobben du har hatt hver sommer de siste årene, bidrar alle disse erfaringene til å forberede deg på yrkeslivet. Nøkkelen til å dra nytte av dette er å fokusere på ferdigheter du har lært og forklare hvordan de vil hjelpe deg i jobbene du søker på. Ved å fokusere på stikkord som rekruttererne vektlegger i ansettelsesprosessen, kan du i tillegg tiltrekke oppmerksomheten til potensielle arbeidsgivere.

Selvfølgelig er de faglige prestasjonene dine også verdifulle når du vil imponere arbeidsgivere, spesielt der skole og studier har ført til at du søker på den aktuelle stillingen. Hvis du for eksempel har bidratt til forskning som er publisert i fagfellevurderte tidsskrifter, vil dette være av stor betydning. På samme måte, hvis skolearbeidet ditt har vært brukt kommersielt – det vil si i kreative prosjekter – kan du vise at du har oppnådd suksess.

Du bør ha en oppsummering av de viktige prestasjonene dine øverst på CV-en. Husk at det å lage en CV er noe av det viktigste du gjør for å få i gang karrieren, så sørg for at CV-en din raskt fanger oppmerksomhet. Det anslås at de som rekrutterer kun bruker seks sekunder på hver CV. Du har altså ikke mye tid å kaste bort. Det betyr at du må gi et treffende sammendrag og en innledning som framhever relevant arbeid i og utenfor skolen. For maks effekt, uthev stikkord som er spesielt relevante for de selskapene og bransjene du søker deg til. Du bør også være konkret når det gjelder hvordan du tidligere har brukt en ferdighet til å løse et problem og oppnå ønsket resultat.

framhev nøkkelprestasjoner

Eksempler på dine evner til å løse problemer kan være fra arbeid du har utført når du har vært i praksis, trainee-programmer, ansettelse før og i løpet av studietiden og til og med frivillig innsats. Alle erfaringene dine er altså eksempler du kan dele med potensielle arbeidsgivere. Orinthia Marks, seniorkarriereveileder og CV-forfatter hos RiseSmart, sier alle jobbsøkere, herunder akademikere, bør svare på noen kritiske spørsmål når de fremhever kvalifikasjonene sine. En slik øvelse vil ikke bare hjelpe akademikere med å skrive en bedre CV-oppsummering, men også med å forutse hvilke spørsmål arbeidsgivere vil spørre om.

– Å vite hvilke ferdigheter arbeidsgivere vektlegger er avgjørende for hele din jobbsøkerstrategi, sier hun.

– En ferdighet er noe du personlig foretok deg som forbedret en situasjon, løste et problem og/eller ga et bidrag enten i verdi eller substans. Jobbsøkere må fremheve tidligere aktiviteter og hendelser som gir eksempel på hvor egnet de er som problemløsere. Mitt råd er å virkelig gjennomgå alle prestasjonene dine og velge de som er mest relevante innenfor ditt fagfelt.

I tillegg til å vektlegge de viktigste ferdighetene dine, husk å oppgi referanser som kan bekrefte dine bidrag og prestasjoner. Hvis tidligere arbeidstakere og ledere kan gi ytterligere kommentarer til innsatsen din, vil du skille deg ut enda mer hos potensielle arbeidsgivere.

Akademikere starter gjerne karrieren med blanke ark, men det betyr ikke at de mangler praktisk arbeidskunnskap eller ferdigheter. Sørg for at du vurderer alt av ditt tidligere arbeid og prestasjoner og rett fokus på det som vil gjøre best inntrykk på arbeidsgivere.

tre tips for å forbedre kvalifikasjonene dine

 • Be om innspill fra andre. Noen ganger kan menneskene rundt deg være til stor hjelp. Be dem om innspill på dine beste kvaliteter, mangler og hvordan du kan forbedre deg. En studiekamerat, instruktør eller til og med en venn kan gi deg praktiske råd for å forbedre merkevaren din.
 • Finn gode eksempler. Av og til trenger vi alle litt inspirasjon. Se etter gode eksempler på CV-er, og se om innholdet og formatet fungerer for deg. Husk at du har liten plass til disposisjon for å fange oppmerksomheten til de som rekrutterer, så sørg for å ha en slagkraftig CV.
 • Ikke glem stikkord. Arbeidsgivere vil ha konkrete eksempler på dine ferdigheter som passer deres behov. Hvis du er en utvikler, angi kompetansen din på språk slik som Ruby on Rails, AngularJS eller andre.

hvordan søke jobb uten relevant erfaring

hvordan søke jobb uten relevant erfaring

Det er mange måter å fremheve hvorfor du er den rette personen for jobben, for eksempel ved å vise at du er tilpasningsdyktig og at du evner å lære deg den nye jobben. Dette vil hjelpe deg med å gi en overbevisende grunn til hvorfor nettopp du bør gis anledning til å vise hva du kan.

nettverk i bransjen

Du bør begynne med å knytte kontakter i den bransjen du søker jobb. Du kan lære mye av personer som allerede er etablerte innenfor et fagfelt.

Abonner på nyhetsbrev og andre publikasjoner, slik at du holdes oppdatert om nye arrangementer der du kan møte kontakter med verdifull innsikt i bransjen. Slik informasjon vil også gi deg den kunnskapen du trenger for å imponere personer innenfor bransjen når du møter dem.

Å jobbe med å bygge et sosialt nettverk kan også hjelpe deg med å holde kontakten med bransjeeksperter, ved at du får den kunnskapen du trenger for å fremstå som informert om hvem de store aktørene er og hva de gjør for å drive sektoren fremover.

HubSpot, en verdensledende salgs- og markedsføringsplattform, har forklart fordelene ved å bli medlem av LinkedIn-grupper. Dersom du er medlem av en gruppe, «kan du sende meldinger direkte til personen i gruppen uten at du har etablert kontakt med disse i forkant», i tillegg til at du kan «se profilene til andre medlemmer i samme gruppe».

finn ut hva personer som har lyktes i bransjen foretar seg

Når du skal søke på en bestemt jobb, let etter mennesker som har oppnådd suksess i lignende stillinger, og finn ut hva disse har til felles. Dette vil gi deg innsikt i hvilke ferdigheter og egenskap du bør fremheve i søknaden din.

Karriereveileder Jon Carpenter råder jobbsøkere til å spørre seg: «Hva gjør de aller dyktigste som har denne jobben annerledes enn andre personer?», samt: «Hva er det som kreves i denne jobben som [selskapet] ikke vil si eksplisitt?».

Han oppfordrer søkere til å finne frem til de «uuttalte (og kanskje viktigste) kravene» for å få en bedre forståelse av jobben og selskapet enn andre kandidater. Dette kan medføre at du vil bli foretrukket fremfor andre kandidater som kanskje har erfaringen, men ikke kunnskapen, om hva som vil gi dem – og derfor også selskapet – suksess.

fremhev din relevante erfaring

Når du undersøker hva de som har lyktes i denne jobben pleier å foreta seg i det daglige, vil du også kunne se hvordan din egen erfaring er relevant. Du har kanskje ikke hatt en slik jobb tidligere, men det vil mest sannsynlig være deler av den som du allerede har erfaring med.

The Guardian oppfordrer kandidater til å formidle «relevansen av kompetansen din», ved å fremheve hvordan det du har lært i løpet av karrieren din er relevant for den jobben du søker. Hvis for eksempel en sentral del av stillingen innebærer pengeinnsamling, og hvis du i en tidligere jobb var ansvarlig for å samle inn penger til prosjekter, vil du ha noe å snakke om med rekrutteringsansvarlig.

Hvis du kan vise at du har erfaring med noe av det denne jobben krever, viser du samtidig ferdigheter og evner til å overføre og anvende kunnskap. Dette kan bli ansett som like verdifull som det å ha utført jobben tidligere, så det er viktig å bruke dette til din fordel.

fokuser på dine myke ferdigheter

Hva er viktig for alle arbeidsgivere, uavhengig av stillingen? Såkalte «myke ferdigheter». Alle virksomheter har for eksempel behov for ansatte som kommuniserer godt, eller som kan bidra i et team.

LinkedIn-økonom Guy Berger har sagt at «harde ferdigheter varierer fra jobb til jobb, men myke ferdigheter er nødvendig i enhver jobb». Forskning fra selskapet hans viste også at rekrutteringsansvarlige i USA «sa at det er vanskelig å finne folk med de riktige myke ferdighetene til 59 prosent av de ledige jobbene».

Hvis du kan vise at du har de nødvendige myke ferdighetene, vil du derfor sannsynligvis allerede ha en fordel sammenlignet med andre kandidater som kanskje har de harde ferdighetene, men som mangler ferdighetene dine. Å fremheve hvordan du tidligere har anvendt disse ferdighetene praktisk – for eksempel ved å vise at du har brukt ferdighetene dine for selskapets økonomiske gevinst – vil være enda mer relevant for de som rekrutterer.

vis at du kan lære

Da du startet i din yrkeskarriere, måtte du helt sikkert lære deg mye nytt. Dette er verdifull erfaring, som vil komme til nytte hvis du står overfor en karriereendring.

Markedsfør deg selv som tilpasningsdyktig, og du vil få en fordel, ettersom teknologiske fremskritt medfører endringer innenfor alle fagfelt. Hvis du kan vise at du er klar for å utfordre deg selv ved å lære noe nytt og fornye ferdighetene dine, vil du være en interessant kandidat.

snart ferdig utdannet – hvor starter jobbsøkingen?

snart ferdig utdannet - hvor starter jobbsøkingen?

Studenttilværelsen er fin, og jeg har veldig frie rammer for hvordan dagene mine skal se ut. Det å komme ut i jobb er likevel ikke problemet, det gleder jeg meg masse til, uansett hvor fin studenthverdagen er. Det blir godt å kunne føle at jeg kan skape noe, gjøre noe. Noe som betyr noe, og som ikke bare blir lest av en sensor og gitt en karakter på. Nei, jeg vil så gjerne bidra til samfunnet på en annen måte.

Så det er absolutt ikke det å starte i en jobb som er problemet. Problemet er at det ser ut til at det er færre jobber enn det er ferdigutdannede organisasjonspsykologer. Det er med andre ord trangt om plassene. Derfor gruer jeg meg. Jeg gruer meg til den konkurransen jeg ser tilspisse seg mellom meg og medstudentene mine. Når vi er mange som ønsker de samme arbeidsplassene blir det automatisk en konkurranse, og det er ikke noe gøy! Jeg gruer meg til å jobbe med søknad etter søknad som får avslag, som jeg aldri hører noe fra, eller ikke en gang blir lest.

Hvordan kan jeg skille meg ut? Hvordan kommer man seg da inn i arbeidsmarkedet? De sier at nettverk er viktig, og at nettverk er måten en kommer seg inn i dette arbeidsmarkedet. Problemet er bare: hvor starter jeg? Hvor kommer man i kontakt med næringslivet? Det er jo ikke sånn at man kommer i kontakt med potensielle arbeidsgivere på gata. Man må oppsøke situasjoner der det er lagt til rette for dette. Ja, man har karrieredager, og man har bedrifter på stand. Likevel er det ikke sånn at man på tradisjonelle karrieredager virkelig får kommet i kontakt med bedriftene på stand. Det er som at de bare passivt står der og gir ut godteri til studenter som har kommet for å hente gratis ting, uten å være så veldig interessert i å komme i skikkelig kontakt med deg. Og ja, man har LinkedIn. Likevel er det heller ikke sånn at en får vist hvem en er kun basert på en profil på nettet? En profil mister så mye av den mellommenneskelige kommunikasjonen. Jeg får jo ikke vist hvem jeg virkelig er?

Det hele er en vanskelig situasjon, og jeg tror ikke jeg er alene i disse tankene. Jeg tror faktisk at de fleste føler som meg.

Derfor jobber jeg med Talentkongressen 2019 sammen med Randstad og Sense. Vi ønsker å skape en karrieredag som ikke bare skaper den arenaen for studenter å komme i kontakt med arbeidslivet, men vi ønsker også å gjøre dagen mer personlig. Vi ønsker ikke bare å plassere bedrifter og studenter i samme lokale – vi vil matche talentene med bedriftene. Vi vil gjøre dette til den personlige karrieredagen. Jeg tror dette er sårt behøvd for studenter på alle studieretninger.

Derfor er Talentkongressen åpen for alle sisteårsstudenter i Bergen. Lik oss på Facebook for å kunne følge med på hvor, når og hvordan. Jeg håper vi ses på Talentkongressen!

kom i gang - Ingvild Amalie Nilsen

Ingvild Amalie Nilsen

Ingvild Amalie Nilsen

Tar en mastergrad i arbeids- og organisasjonspsykologi ved Universitetet i Bergen, og er ferdig utdannet sommeren 2019. Leder i Karrierekompasset, kassemedarbeider og jobber med Talentkongressen. Interesse for ledelse og hvordan ledelsen påvirker ansattes sikkerhetsatferd.

https://www.linkedin.com/in/ingvildamalienilsen/

hvordan gjennomføre jobbintervjuet.

hvordan gjennomføre jobbintervjuet.

forbered deg før intervjuet

 • Les igjennom stillingsannonsen, søknaden og CVen på nytt før intervjuet
 • Se gjerne på bedriftens nettsteder.
 • Tenk godt gjennom hvorfor du vil ha jobben og hvorfor arbeidsgiver bør velge deg.
 • Hvordan vil du presentere deg selv? (bakgrunn, interesser, egenskaper og kvalifikasjoner).
 • Hvilke spørsmål kan du få på intervjuet?
 • Hva er dine sterke og svake sider? (Vær forberedt på å begrunne. Unngå klisjeer).
 • Tenk gjennom hvilken spesiell kompetanse eller egenskaper du kan bidra med i denne stillingen, som kan hjelpe firmaet med å nå sine mål (f.eks. Hva kan du tilføre stillingen?).
 • Tenk gjennom dine tidligere prestasjoner og mål. Vær forberedt på å gi spesifikke eksempler fra tidligere arbeid som illustrerer hvordan du nådde målene dine.
 • Vær forberedt på å gi eksempler fra din bakgrunn som belyser egenskaper som: Selvtillit, kommunikasjonsevne, lederegenskaper, energi og motivasjon, initiativ og fleksibilitet, ansvarsfølelse, samarbeidsevne, problemløsning, profesjonell holdning, positiv innstilling.
 • Tenk gjennom alle dine erfaringer – arbeid, kommunikasjon og frivillig arbeid, hjemmeværende eller håndballtrener. Den kompetansen og de egenskapene du har utviklet kan ha betydning for den stillingen du søker. Husk å vise egenskaper som selvtillit og energi under hele intervjuet.

intervjudagen

 • Under intervjuet bør du være engasjert, frempå og stille med godt humør.
 • Ta med deg notater, CV, søknad, attester og vitnemål, samt kontaktinfo til referanser til intervjuet.
 • Kle deg slik at du føler deg vel.
 • Møt i rett tid.
 • Husk hvilken avdeling du skal til og hvem som er kontaktperson for stillingen.
 • Fast håndtrykk og god blikkontakt er alltid positivt.
 • Det er normalt å være nervøs, og det vet den som rekrutterer. Å si det som det er demper nervøsiteten.
 • Vis evne til å lytte.
 • Ta gjerne med notatpapir og penn. Noter underveis mens rekruttereren presenterer bedriften og jobben. Det gir et seriøst og solid inntrykk. Du viser at du er interessert i jobben!

selve jobbintervjuet og intervjuspørsmålene

Du møter en eller flere personer. Intervjuet åpner gjerne med at ntervjuer/arbeidsgiver forteller litt om bedriften og den ledige stillingen. Du presenterer deg, og vil så få stilt spørsmål. Nedenfor finner du noen spørsmål som vanligvis stilles under et intervju. Du kan få andre spørsmål, og du behøver heller ikke få alle disse spørsmålene. Vi anbefaler at du tenker gjennom på forhånd hvordan du vil svare på disse spørsmålene.

 • Hvorfor søkte du på denne jobben?
 • Hva har du arbeidet med tidligere?
 • Hvorfor sluttet du i ditt tidligere arbeid?
 • Hvilke sterke sider har du i en arbeidssituasjon? Gi eksempler.
 • Hva gjorde du i den perioden det er «hull» i CV-en? Vær ærlig.
 • Blir du lett stresset? Hva mener du om arbeid under tidspress?
 • Foretrekker du faste rutiner, eller må det være nye oppgaver hele tiden?
 • Hvilke arbeidsoppgaver trives du best med?
 • Hvilke arbeidsoppgaver trives du minst med?
 • Hva er det mest positive og negative du kan si om deg selv?
 • Foretrekker du å jobbe selvstendig eller i team?
 • Hvorfor bør vi ansette akkurat deg?
 • Hva kan du bidra med i denne jobben?
 • Hva tror du at du jobber med om fem år?
 • Dersom det er informasjon som du på forhånd ikke har fått svar på, kan du spørre om dette under intervjuet.
 • Et intervju varer vanligvis 30-90 minutter.
 • Noen ganger kan du bli spurt om å gjennomgå en personlighetstest.
 • Enkelte arbeidsgivere intervjuer kandidater i grupper. Intervjuet avrundes med informasjon om prosessen videre. Hvor lang tid det vil ta, hvor mange søkere det er og hvor mange som er innkalt til intervju. Du vil som regel få vite når du kan regne med å høre noe. Blir det ikke sagt noe, så spør gjerne. Intervjuet er ikke ment som et avhør, men som en samtale der formålet er å bli bedre kjent med deg!

dette vil den som intervjuer blant annet fokusere på:

 • Motivasjon – Virker du spesielt interessert i denne stillingen?
 • Engasjement – Brenner du for oppgavene?
 • Kjemi – Vil du passe inn?
 • Resultater – Hva har du oppnådd tidligere?

etter intervjuet

Send gjerne en e-post der du takker for et hyggelig intervju. Du kan ringe etter ca 14 dager hvis du ikke har hørt noe. Ikke mist motet selv om du ikke fikk jobben. Glem ikke at når du er blitt innkalt til intervju, anser arbeidsgiver deg som potensielt kvalifisert til stillingen! Det er god trening å gå på intervju. Du kan ha gjort et flott inntrykk selv om du ikke fikk jobben.

hvordan følge opp etter jobbintervjuet.

hvordan følge opp etter jobbintervjuet.

jobben er din!

Gratulerer med ny jobb! Er du spent og nervøs er det helt normalt, for det knytter seg mange forventninger rundt overgangen til ny jobb. Noen praktiske råd på veien: Arbeidsavtaler skal gjøres skriftlig, og når du har skrevet under på en arbeidsavtale har du også en del plikter. For det første bør du kunne bruke litt tid på å vurdere et jobbtilbud, og har du flere prosesser gående parallelt må du være ryddig og klar i forhold til å takke ja eller nei til jobbtilbud. Be om tid til å tenke og en klar svarfrist, det er ryddig for alle parter. Les avtaleutkast og still spørsmål dersom det er ting du ikke forstår, bruk heller litt tid på å skape trygghet for både deg og arbeidsgiver.

fikk du ikke jobben?

I løpet av jobbsøkerprosessen kan det bli mange intervjuer, og det er greit å evaluere din egen innsats. Fikk du ikke jobben? Forstår du ikke hvorfor? Her er noen vanlige forklaringer:

Det er flere elementer enn bakgrunn, erfaring og resultater som teller. Den nyansatte skal inn i et eksisterende arbeidsmiljø, og personlige egenskaper er viktige. Bedriften ansetter kandidaten de mener passer best i henhold til kravspesifikasjonen for stillingen.

 • Ønske om stabilitet. Kanskje tror de at du vil forlate jobben om ikke lang tid?
 • Personkjemi eller magefølelse. Fra tid til annen merker man at man ikke er på «bølgelengde» med intervjuer, og dette kan være en årsak.
 • Hvor motivert og forberedt var jeg?
 • Klarte jeg å koble interesser, utdannelse, spesialisering og erfaring opp mot jobben jeg søkte på en god måte?
 • Fikk jeg frem de sidene ved meg selv som var viktige for jobben?Hvor god var jeg til å lytte?
 • Stilte jeg relevante spørsmål?
 • Ga jeg utrykk for at jeg fremdeles er interessert i stillingen under intervjuet?

Hvis du har vært gjennom flere intervjuer, og ønsker at vi sammen tar en gjennomgang for å styrke mulighetene dine for å få drømmejobben – ta gjerne kontakt med Randstad for en felles evaluering.

hvordan bør man kle seg på jobbintervju?

hvordan bør man kle seg på jobbintervju?

førsteinntrykket er alt

Visste du at det kun tar noen sekunder å danne seg et førsteinntrykk av en person? Det vil si at hva du har på deg vil være helt avgjørende for resten av intervjuet – det er jo tross alt det man ser først. Riktig bekledning i kombinasjon med et fast håndtrykk, et smil om munnen og en selvsikker utstråling er oppskriften på en vellykket start på ethvert intervju.

folk er forskjellige

Tidligere var det nok strengere krav til klesstill enn det er nå. Folk er generelt mer åpne for alternative væremåter, og vet at stil og smak varierer fra menneske til menneske. I mange bransjer er det også et internasjonalt miljø som gjør at man er vant til impulser fra forskjellige kulturer. Først og fremst er det derfor viktig at man er seg selv. Likevel er det noen enkle grep man kan ta for å justere stillen sin litt, slik at den gir et så godt som mulig inntrykk av hvem du er, og ikke overskygger dine kvalifikasjoner.

se an bransjen

Noen arbeidsplasser krever stivere bekledning enn andre. Skal du jobbe i et advokatfirma, eller i bank, er kleskoden ofte dress. Regnskapsbyråer og konsulentfirmaer krever ikke like stive uniformer, men setter kanskje pris på om du bruker skjorte og slips under genseren.

Derfor er det greit å ha oversikt over hva som er standard kleskode i bransjen du søker deg inn i, slik at du hverken kommer for stivpyntet eller avslappet. Selv om det blir mer og mer akseptert med hverdagslige klær på arbeidsplasser generelt, er det en fin pekepinn å tenke at du skal kle deg hakket finere på intervju. Her skal du tross alt overbevise noen om at du er verdt å investere i!

hold deg til nøytrale plagg

Ikke bruk overdeler med for stor utringning eller veldig korte skjørt og kjoler. Joggebuksen og andre treningsklær kan du også la ligge igjen i klesskapet. T-skjorter med budskap bør brukes med forsiktighet. En enkel bukse, t-skjorte, genser eller skjorte med klassiske snitt. Det er ikke mer som skal til. Da holder du deg på den sikre siden, og trenger ikke være redd for å tråkke noen på tærne. Samtidig er det viktig å ikke miste seg selv bak en stiv fasade – noe vi tar for oss i neste punkt.

vær deg selv

Man må passe på å ikke glemme seg selv oppi det hele. En hvit skjorte ser flott ut på de fleste, men om dette er noe du virkelig ikke er komfortabel med, og det ikke er påkrevd på arbeidsplassen du har søkt på, er det bare å styre unna. Om du føler deg utilpass i klærne du har på deg vil du ikke klare å prestere ditt beste på intervjuet. Ikke vær redd for å vise litt av personligheten din gjennom subtile elementer i plaggene du har på, så lenge det ikke tar hele fokuset.

et siste tips

Om du er usikker på hvordan kleskoden er på arbeidsplassen du søker jobb, så er det ingenting i veien for å spørre. Ta en telefon til sentralbordet og hør om de kan fortelle deg hva som er normalt antrekk. Alternativt kan du søke opp bedriften på sosiale medier. Du finner helt sikkert noen bilder som viser de ansatte in action, og da vil du få et inntrykk av hvordan stilen er.

videointervju: «Lys, kamera … bukser»

videointervju: "Lys, kamera ... bukser"

Det var kanskje en generasjonsgreie for noen år siden. De yngre av oss er oppvokst med tilgang til digitale medier, og er vant til å ta bilder, snappe og filme hele dagen. De som er litt eldre har kanskje ikke vært så vant til det, men nå er det de som er mellom 35 og 55 som er den mestvoksende gruppen på Snapchat, så de fleste av oss er eksponert for kamera til daglig. Selfier, Instagram og Facebook er del av dagligtalen. Likevel er det noe i alvoret med å bli intervjuet foran video som kan føles litt ekstra uvant. Plutselig skal man eksponere seg på en helt annen måte enn det man er vant til.

hvordan ser jeg ut?

Personer som foretrekker å møtes ansikt-til-ansikt kan kanskje bli satt ut av videobaserte intervjuer og febrilsk tenke «Hvor skal jeg se?», «Hva skal jeg gjøre med hendene?», «Hva er det beste utsnittet?», «Hva bør jeg ha på meg?».

Den gylne regelen er at ingenting bør ta oppmerksomheten vekk fra det du sier. En hyggelig, nøytral bakgrunn er best – ingen gjenstander som stjeler fokus fra det du har på hjertet. Gjør deg selv en tjeneste og forsøk å få best mulig belysning på ansiktet.

Det samme gjelder når det kommer til klesstil. Kle deg hensiktsmessig, og ikke anta at nedre del av kroppen ikke blir avslørt. Det kan føre til pinlige øyeblikk dersom du må gjøre noen tekniske justeringer i siste liten.

Det er også viktig å huske på at videointervju ikke bare er en teknisk øvelse, så ikke glem våre beste tips om jobbintervjuet.

hode og skuldre i fokus

Du trenger ikke å være stjerneregissør for å få de viktigste tingene på plass – lydnivå, utsnitt og bakgrunn. Vi har allerede nevnt nøytral bakgrunn, så vi fortsetter med utsnitt. Optimalt sett bør toppen av hodet og minst toppen av skuldrene være i bildet. Eventuelt kan du vise mer av overkroppen. En ide kan være å se på hvordan intervjuobjekter blir filmet på TV. Husk også at kameraet helst bør filme deg i hodehøyde. Unngå å bli sittende og se opp eller ned på kameraet, da det vil gi et lite flatterende bilde av ansiktet ditt.

øyne på skjermen

Som i et vanlig møte er det viktig med øyekontakt. Se på kameraet, og unngå å bli sittende med bøyd hode for å lese i notater. Hvis du er avhengig av dem kan det være en ide å la de ligge utenfor synet, på en slik måte at du slipper å bøye hodet for å se på dem. Føler du deg usikker kan det være en god ide å øve et par ganger, slik at du gjør deg selv mindre avhengig av notater.

hvis det er ødelagt, fiks det

Når intervjuet er i gang har de fleste opplevd tekniske problemer. Dersom dette skjer, si det som det er. Det er ingen vits å slite med dårlig lyd eller bilde, og la det gå ut over samtalen og det du skal si. Dette er noe alle har forståelse for. Har du derimot testet utstyret på forhånd burde du ikke få noen overraskelser av teknisk art når selve intervjuet er i gang. Det finnes flere tekniske løsninger. Skype, Google Hangouts osv. Noen krever installasjon og opprettelse av brukere på forhånd. Sørg for å sjekke dette før du kommer til selve intervjuet, slik at du ikke mister fokus pga tekniske utfordringer.

generalprøve

En gjennomkjøring med en venn eller kollega kan være det som skal til for å bli trygg på seg selv. Ta opp intervjuet og se på det etterpå. Se etter ting du kan bli bedre på, og gjør deretter intervjuet enda en gang. Ved å bruke denne metoden er du garantert at ved tredje gjennomkjøring vil resultatet ha blitt betraktelig mye bedre.

Gi deg selv god tid til forberedelsene. Sitt rett, men ikke vær stiv og oppreist. Hvis du kan, unngå svingstol, så slipper du å falle for fristelsen til å vri deg fram og tilbake under intervjuet.

Er du spent på hva du kan bli spurt om under intervjuet så anbefaler vi deg å lese denne artikkelen om de mest brukte spørsmålene, og denne som gir svar på hvordan du skal takle de vanskelige spørsmålene

randstad-blogg

Er du selv arbeidsgiver og på jakt etter løsninger for å gjennomføre videointervju kan du kanskje få noen tips fra denne artikkelen. Vi anbefaler deg også å abonnere på vår blogg, som tar for seg relevante temaer for deg som er interessert i HR og arbeidslivstrender.

kroppsspråket kan avsløre deg.

kroppsspråket kan avsløre deg.

Det å bli bevisst på eget kroppsspråk, kan være en stor fordel i mange livssituasjoner, ikke minst i en intervjusammenheng.

Et intervju er en samtale mellom to parter, hvor begge har en selgende rolle. Kandidaten må selge sin kompetanse til en intervjuer som selger en jobb. Likevel oppfatter ofte kandidater et intervju som en ubehagelig og ukomfortabel situasjon. Det å bli evaluert av andre, som vi ikke kjenner, gjør oss usikre. For å unngå stress, er det viktig å være både faglig og mentalt forberedt. Les også denne artikkelen om hvordan du kan forberede deg på et jobbintervju.

Uansett hvilken stilling du har søkt på, er det to faser i et jobbintervju.

før praten

Vanligvis er et intervju avtalt på forhånd. Vi vet hvor vi skal og hvem vi skal prate med. Som regel skal du møte opp på et ukjent sted og møte en ukjent person. For å gjøre deg selv tryggere på situasjonen kan du gjøre litt research. På LinkedIn eller andre sosiale medier finner du kanskje både bilde og annen informasjon om vedkommende. På nettsiden til firmaet kan du også ofte finne informasjon. Slike søk kan kanskje også gi deg bakgrunnsinformasjon som du kan bruke i intervjuet for å vise at du møter forberedt.

En annen mulighet kan være å gjøre seg kjent i området, slik at du er sikker på hvor du skal møte opp til intervju, og slipper stresset med å lete etter adressen i siste liten.

Alt dette er med på å minske stresset rundt «det nye», som i stor grad påvirker kroppsspråket vårt.

Normalt starter et intervju ved at rekrutterer henter kandidaten i resepsjonen, og samtidig danner seg et førsteinntrykk. Allerede her er det viktig å ha kontroll på kroppsspråket:

Gi et godt, fast håndtrykk. Tenk over kroppsholdningen din. Snakk åpent og uhøytidelig. Smil gjerne, også med øyene.

intervjuet

Vedkommende som skal intervjue deg har invitert deg på bakgrunn av din søknad og CV. Nå er det din tur til å prate om egen kompetanse, og ikke minst bevise at du er den beste kandidaten. Dette gjør du ikke ved å være utrygg på deg selv. Vis med kroppsspråket at du har kontroll, og bruk det også gjerne til å understreke det du sier.

Sitt rolig med rett rygg. Ha gjerne hendene i fanget. Ubevisst fomling med fingrene er ikke bra. Det er lov å gestikulere, men ikke overdriv. Hold blikket naturlig. Vær bevisst på at mimikken samsvarer med det du sier. Pust inn før du begynner å snakke. Dette gjør at du snakker naturlig. Ta deg litt tid før du svarer, snakk tydelig, i vanlig tempo.

Alt dette kan du øve på hjemme på forhånd. Ta et testintervju med en du kjenner godt. Sjekk om håndtrykket ditt er bra. Gå gjennom de vanlige spørsmål på intervju, og legg merke til hvordan du reagerer. Be den du øver med å stille noen ubehagelige spørsmål for å se hvordan det påvirker deg. Øv gjerne foran speilet. Eventuelt kan du også filme deg selv, hvis du føler deg komfortabel med dette. Bli kjent med seg selv, ditt reaksjonsmønster, hvordan du ser ut når du snakker, når er du motivert, engasjert, og ikke minst usikker. Be den du øver deg sammen med om en ærlig tilbakemelding. Øving gjør mester. Husk, at trygghet er nøkkelen, det skal speile kroppsspråket ditt. Det er små detaljer som gjør at selvtilliten øker. Velg ut klær på forhånd som gjør at du føler deg selvsikker og avslappet. Lykke til!

Artikkelen er skrevet av: Magdalena Sawicka, senior consultant i Randstad

hvordan skrive jobbsøknad?

hvordan skrive jobbsøknad?

Alle søknader du sender bør tilpasses utlysningen (med mindre du leverer søknad på generelt grunnlag). Søknadsbrevet er det første inntrykket den som rekrutterer får av deg, og man skiller raskt en «copy-paste-søknad» fra din som er gjennomarbeidet og tydelig på hvorfor du vil være dyktig i akkurat denne jobben!

Din søknad og CV skal sammen vise at du har både personlige egenskaper og faglige kvalifikasjoner for jobben. For å komme til intervju bør du også si noe om hva du kan bidra med i denne jobben, og hvorfor du søker akkurat denne jobben. Gjør gjerne litt research på forhånd.

 • Fortell hvor/hvordan du fant stillingen
 • Referer til eventuelle telefonsamtaler
 • Få frem din motivasjon for å søke
 • Fortell hvorfor du vil ha denne jobben, hvorfor du bør ansettes og hva du kan bidra med
 • Fremhev egenskaper du har som «matcher» utlysningen, eller som du mener kan være viktige
 • Fortell gjennom bruk av eksempler – ikke list opp
 • Knytt tidligere arbeidserfaring (deltid/heltid) og interesser opp mot stillingen
 • Ikke la søknaden bli CV med hele setninger – søknaden skal komplementere CV
 • Hold på interessen til leseren gjennom hele brevet (max 1 side)
 • Få gjerne noen andre til å lese igjennom, se på utforming og rettskrivning
 • Er dette drømmejobben din, så må DU få det frem!